Sprong naar het ouderschap

Het eerste meetmoment tijdens het derde trimester van de zwangerschap is ondertussen afgerond. Een samenvatting van enkele resultaten zal binnenkort op deze website verschijnen.

Tussen 3 en 4 maanden na de geboorte van jullie eerste kindje zullen jullie opnieuw gecontacteerd worden voor de tweede fase van het onderzoek.

De sprong naar het ouderschap is een unieke en boeiende periode in het leven van een persoon. Sommige ouders beschouwen deze periode ook wel als intens en uitdagend. Nieuwe ouders kunnen soms moeilijkheden ondervinden met hun nieuwe rol als ouder en andere aanpassingen die met de geboorte van een eerste kindje gepaard gaan. Dit is helemaal niet uitzonderlijk en meestal verdwijnen deze spanningen vrij snel. Voor sommige ouders kan begeleiding en ondersteuning in deze periode welkom zijn. Via dit onderzoek gaan wij, in overleg met Kind en Gezin, op zoek naar nieuwe handvaten om de psychologische zorg voor (toekomstige) ouders in Vlaanderen te verbeteren. Jullie eerlijke ervaring en beleving tijdens deze periode zijn daarvoor van grote waarde. Via uw deelname draagt u bij aan nieuwe inzichten en we willen u daarom van harte bedanken. Uit voorgaande bevragingen blijkt dat deelname aan deze studie een verrijkende en interessante ervaring kan zijn voor u als toekomstige ouder.

Het onderzoek bestaat uit 4 meetmomenten. Het eerste meetmoment is tijdens het derde trimester van de zwangerschap en is ondertussen afgerond. Tussen 3 en 4 maanden na de geboorte van jullie kindje zal u opnieuw gecontacteerd worden om een online vragenlijst in te vullen. U bent volledig vrij om te beslissen of u graag verder deelneemt of niet. Verder zullen wij u een uitnodiging sturen wanneer uw kindje ongeveer 1 jaar en 2 jaar oud is. Ook op dat moment kan u vrijblijvend beslissen om deel te nemen of niet. We nodigen u uiteraard graag uit om aan alle meetmomenten deel te nemen aangezien we op die manier meer betrouwbare resultaten bekomen en zo betere handvaten kunnen aanreiken in de ondersteuning van toekomstige ouders.


Onderzoek in overleg met en gesteund door