Sprong naar het ouderschap

Met ongeveer 550 deelnemers zijn we 2 jaar geleden dit onderzoek ‘Sprong naar het ouderschap’ gestart. Jullie waren toen in verwachting van jullie eerste kindje en keken vooruit naar wat het ouderschap zou brengen. Ook op de volgende meetmomenten konden we heel wat ouders opnieuw in het onderzoek verwelkomen. Daarnaast konden we vorig jaar heel wat nieuwe ouders in het onderzoek verwelkomen.

Het onderzoek is ondertussen afgerond en de resultaten worden verwerkt. De bevindingen zullen binnenkort verschijnen op de pagina ‘Resultaten’.

We willen onze deelnemers hartelijk danken!

De sprong naar het ouderschap is een unieke en boeiende periode in het leven van een persoon. Sommige ouders beschouwen deze periode ook wel als intens en uitdagend. Nieuwe ouders kunnen soms moeilijkheden ondervinden met hun nieuwe rol als ouder en andere aanpassingen die met de geboorte van een eerste kindje gepaard gaan. Dit is helemaal niet uitzonderlijk en meestal verdwijnen deze spanningen vrij snel. Voor sommige ouders kan begeleiding en ondersteuning in deze periode welkom zijn. Via dit onderzoek gaan wij, in overleg met Kind en Gezin, op zoek naar nieuwe handvaten om de psychologische zorg voor (toekomstige) ouders in Vlaanderen te verbeteren. Jullie eerlijke ervaring en beleving tijdens deze periode zijn daarvoor van grote waarde. Via uw deelname draagt u bij aan nieuwe inzichten en we willen u daarom van harte bedanken. Uit voorgaande bevragingen blijkt dat deelname aan deze studie een verrijkende en interessante ervaring kan zijn voor u als toekomstige ouder.

Het onderzoek bestaat uit 4 meetmomenten. Het eerste meetmoment vond plaats tijdens het derde trimester van de zwangerschap. Het tweede meetmoment vond plaats 3 tot 4 maanden na de geboorte. Voor het derde meetmoment, wanneer uw kindje ongeveer 1 jaar (10 tot 12 maanden) oud is, zal u opnieuw gecontacteerd worden. U bent volledig vrij om te beslissen of u graag verder deelneemt of niet. Tenslotte zullen wij u een uitnodiging sturen wanneer uw kindje ongeveer 2 jaar oud is. Ook op dat moment kan u vrijblijvend beslissen om deel te nemen of niet. We nodigen u uiteraard graag uit om aan alle meetmomenten deel te nemen aangezien we op die manier meer betrouwbare resultaten bekomen en zo betere handvaten kunnen aanreiken in de ondersteuning van toekomstige ouders.


Onderzoek in overleg met en gesteund door