Deelnemers

Tijdens het eerste meetmoment namen 548 toekomstige moeders en vaders deel aan dit onderzoek. Hiervan registreerden we 185 koppels, waarbij beide partners de vragenlijst invulden.

375 ouders, waarvan 153 koppels namen deel aan het tweede meetmoment 3 à 4 maanden na de bevalling. 426 ouders, waarvan 200 koppels konden we opnieuw verwelkomen in het derde meetmoment wanneer het kindje 1 jaar oud was. Hiervan zijn een 75-tal koppels nieuw in het onderzoek ingestroomd. Hartelijk dank voor jullie deelname!

Momenteel is het laatste meetmoment lopende, wanneer jullie kindjes 2 jaar oud zijn. Kunnen we ook opnieuw op jouw deelname rekenen? Graag tot binnenkort!

Wil je ook graag met de deelnemende kindjes verschijnen bij onze Ouderschap in Balans-Familie? Stuur gerust de naam en een fotootje door van jullie kindje!
Insturen kan via ouderschapinbalans@ugent.be